Indian Navy

1 post

भारतीय नौदलात मेगा भरती

• सेलर (SSR) ऑगस्ट २०१९ बॅच – २५०० जागा
शैक्षणिक पात्रता – गणित व भौतिकशास्त्र तसेच रसायनशास्त्र / जीवशास्त्र / संगणक विज्ञान यांपैकी एका विषयासह १२वी उत्तीर्ण.
वयोमर्यादा – जन्म १ ऑगस्ट १९९८ ते ३१ जुलै २००२ दरम्यान
• सेलर आर्टिफिशर अप्रेन्टिस (AA) ऑगस्ट २०१९ बॅच – ५०० जागा
शैक्षणिक पात्रता – गणित व भौतिकशास्त्र तसेच रसायनशास्त्र / जीवशास्त्र / संगणक विज्ञान यांपैकी एका विषयासह १२ वी उत्तीर्ण.
वयोमर्यादा – जन्म १ ऑगस्ट १९९९ ते ३१ जुलै २००२ दरम्यान.
• सेलर (MR) ऑक्टोबर २०१९ बॅच – ४००
शैक्षणिक पात्रता – १० वी उत्तीर्ण
वयोमर्यादा – जन्म १ ऑक्टोबर १९९९ ते ३० सप्टेंबर २००२ दरम्यान
• ऑनलाईन अर्ज करण्याची तारीख – १४ डिसेंबर २०१८
• ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख – ३० डिसेंबर २०१८
PDF Apply Online