महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ भरती

पदाचे नाव आणि संख्या
कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) ३५ पदे
शैक्षणिक अर्हता : सिव्हिल इंजिनिअरिंग डिप्लोमा
कनिष्ठ अभियंता (विद्युत आणि यांत्रिकी) ०९ पदे
शैक्षणिक अर्हता : इलेक्ट्रिकल/मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग डिप्लोमा.
लघुलेखक (निम्न श्रेणी)२० पदे
शैक्षणिक अर्हता : कोणत्याही शाखेतील पदवी, मराठी लघुटंकलेखन ८० श.प्र.मि. किंवा इंग्रजी लघुटंकलेखन १०० श.प्र.मि. व मराठी टंकलेखन ४० श.प्र.मि. किंवा इंग्रजी टंकलेखन ४० श.प्र.मि.
वरिष्ठ लेखापाल ०४ पदे
शैक्षणिक अर्हता : बी. कॉम
सहाय्यक ३१ पदे
शैक्षणिक अर्हता : कोणत्याही शाखेतील पदवी.
लिपिक टंकलेखक २११ पदे
शैक्षणिक अर्हता : कोणत्याही शाखेतील पदवी, मराठी टंकलेखन ३० श.प्र.मि. व इंग्रजी टंकलेखन ४० श.प्र.मि. आणि एमएच-सीआयटी
भूमापक २९ पदे
शैक्षणिक अर्हता : आयटीआय (भूमापक), ऑटो कॅड
वाहनचालक २९ पदे
शैक्षणिक अर्हता : ७ वी उत्तीर्ण, हलके व अवजड वाहन चालक परवाना आणि ०२ वर्षे अनुभव
तांत्रिक सहाय्यक ३४ पदे
शैक्षणिक अर्हता : आयटीआय (आरेखक स्थापत्य/यांत्रिकी/विद्युत) किंवा आयटीआय (स्थापत्य/अभियांत्रिकी बांधकाम निरिक्षक)
जोडारी ४१ पदे
शैक्षणिक अर्हता : १० वी उत्तीर्ण, आयटीआय (वेल्डर)
पंपचालक ७९ पदे
शैक्षणिक अर्हता : १० वी उत्तीर्ण, आयटीआय (वायरमन)
विजतंत्री ०९ पदे
शैक्षणिक अर्हता : १० वी उत्तीर्ण, आयटीआय (इलेक्ट्रिशिअन)
शिपाई ५६ पदे
शैक्षणिक अर्हता : किमान ४ थी उत्तीर्ण
मदतनीस २७८ पदे
शैक्षणिक अर्हता : किमान ४ थी उत्तीर्ण
वयोमर्यादा : ०७ ऑगस्ट २०१९ रोजी १८ ते ३८ वर्षे. (मागासवर्गीय उमदेवारांना ०५ वर्षे सूट)
आवेदनाची अंतिम तारीख : ०७ ऑगस्ट २०१९
PDF Apply Online

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *