महाराष्ट्र आदिवासी विकास विभाग भरती

• प्राथमिक शिक्षक (मराठी माध्यम)
नागपूर – ३९
नाशिक – ३०७
ठाणे – १८७
शैक्षणिक पात्रता – ४५% गुणांसह १२वी उत्तीर्ण, डी.एड / डीटी.एड, TET/CTET
• प्राथमिक शिक्षक (इंग्रजी माध्यम)
नागपूर – १
नाशिक – ६
ठाणे – ६
शैक्षणिक पात्रता – ४५% गुणांसह १२वी उत्तीर्ण, डी.एड / डीटी.एड(इंग्रजी माध्यम), TET/CTET
• माध्यमिक शिक्षक (मराठी माध्यम)
अमरावती – ६७
नागपूर – २७
नाशिक – १७७
ठाणे – ५९
शैक्षणिक पात्रता – ४५% गुणांसह पदवीधर, बीए.बी.एड / बी.एस्सी.बी.एड
• माध्यमिक शिक्षक (इंग्रजी माध्यम)
नागपूर – २
नाशिक – ९
ठाणे – ४
शैक्षणिक पात्रता – ४५% गुणांसह पदवीधर, बीए.बी.एड / बी.एस्सी.बी.एड (इंग्रजी माध्यम)
• कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षक (उच्च माध्यमिक)
अमरावती – १८
नागपूर – १३
नाशिक – १०७
ठाणे – ६१
शैक्षणिक पात्रता – ४५% गुणांसह पदव्युत्तर पदवी, एमए.बी.एड / एम.एस्सी बी.एड
वयोमर्यादा – ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी १८ ते ४३ वर्षे (अनुसूचित जाती-जमातीतील उमेदवारांना ५ वर्षे सवलत)
ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख – ६ जानेवारी २०१९
• गृहपाल (स्री/पुरुष)
अमरावती – १
नागपूर – २१
नाशिक – २१
ठाणे – ३५
शैक्षणिक पात्रता – समाजकार्य किंवा समाज कल्याण प्रशासन किंवा आदिवासी कल्याण किंवा आदिवासी कल्याण प्रशासन शाखेतील पदव्युत्तर पदवी.
• अधीक्षक (स्री/पुरुष)
अमरावती – ३
नागपूर – १०
नाशिक – ११२
ठाणे – २९
शैक्षणिक पात्रता – समाजकार्य किंवा समाज कल्याण प्रशासन किंवा आदिवासी कल्याण किंवा आदिवासी कल्याण प्रशासन शाखेतील पदवी.
• ग्रंथपाल
अमरावती – ६
नागपूर – ७
नाशिक – २१
ठाणे – १५
शैक्षणिक पात्रता – १०वी उत्तीर्ण, लायब्ररी सायन्स डिप्लोमा किंवा ग्रंथालय शास्त्र पदवी
• प्रयोगशाळा सहायक
नागपूर – ५
नाशिक – ५
ठाणे – १४
शैक्षणिक पात्रता – १०वी उत्तीर्ण
वयोमर्यादा – ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी १८ ते ३८ वर्षे (अनुसूचित जाती-जमातीतील उमेदवारांना ५ वर्षे सवलत)
ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख – ८ जानेवारी २०१९
Apply Online

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *