ठाणे जिल्हा परिषद – NHM भरती

एकूण जागा : १८७
पदाचे नाव – पदसंख्या शैक्षणिक पात्रता तपशील :
१) सुपर स्पेशालिस्ट (०५) – DM, २) स्पेशालिस्ट (३६) – MD/MS/DNB/DMRD/DPM
३) MO MBBS (१९) – MBBS
४) सायकोलॉजिस्ट (१) – M.Phil (Clinical Psychology)
५) MO (RBSK) (पुरुष) (६) – BAMS
६) MO (RBSK) (महिला) (३) – BAMS
७) ऑडिओलॉजिस्ट (१) – १) ऑडिओलॉजिस्ट पदवी २) २ वर्षे अनुभव
८) नर्स (मनोवैज्ञानिक) (१) – GNM/B.Sc (नर्सिंग) किंवा D. P. N किंवा M.Sc (नर्सिंग)
९) सोशल वर्कर (१) – १) MSW २) २ वर्षे अनुभव
१०) फिजिओथेरेपिस्ट (२) – १) फिजिओथेरेपी पदवी २) १ वर्ष अनुभव
११) कार्यक्रम समन्वयक (१) – १) MSW किंवा MA (समाजशास्त्र) २) २ वर्षे अनुभव
१२) पर्यवेक्षक (१) – १) कोणत्याही शाखेतील पदवी २) मराठी टायपिंग 30 श.प्र.मि. व इंग्रजी टायपिंग 30 श.प्र.मि. ३) MS-CIT ४) १ वर्ष अनुभव.
१३) ऑप्टोमेट्रिस्ट (१) – १) ऑप्टोमेट्री पदवी २) १ वर्ष अनुभव
१४) स्टाफ नर्स (८) – GNM/B.Sc (नर्सिंग)
१५) फार्मासिस्ट (१७) – १) B.Pharm./ D.Pharm २) १ वर्ष अनुभव
१६) डेंटल टेक्निशिअन (१) – १) १२ वी (विज्ञान) २) डेंटल टेक्निशिअन कोर्स ३) २ वर्षे अनुभव
१७) डायलिसिस टेक्निशिअन (१०) – १) १२ वी (विज्ञान) २) डायलिसिस टेक्नोलॉजी कोर्स/डिप्लोमा ३) १ वर्ष अनुभव
१८) सल्लागार (४) – १) MSW २) १ वर्षे अनुभव
१९) सांख्यिकी सहाय्यक (१) – १) सांख्यिकी/ गणित पदवी २) MS-CIT
२०) कार्यक्रम सहाय्यक (४) – १) कोणत्याही शाखेतील पदवी २) मराठी टायपिंग ३० श.प्र.मि. व इंग्रजी टायपिंग ३० श.प्र.मि. ३) MS-CIT
२१) ब्लॉक अकॉउंट (१) – १) B.Com २) Tally
२२) पॅरा मेडिकल वर्कर (२) – १) १२ वी उत्तीर्ण २) PMW प्रमाणपत्र
२३) MTS (१) – बायोलॉजिकल पदवी
वयाची अट : MBBS & स्पेशालिस्ट : ७० वर्षांपर्यंत, नर्स & टेक्निशिअन : ६५ वर्षांपर्यंत
उर्वरित पदे : ३८ वर्षांपर्यंत (मागासवर्गीय : ५ वर्षे सूट)
याचे नोकरी ठिकाण हे ठाणे येथे आहे. फी खुला प्रवर्ग : रुपये १५०/- तर राखीव प्रवर्ग : रुपये १००/- इतकी आहे.
अर्ज पाठविण्याचा पत्ता राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, DEIC, जिल्हा रुग्णालय, ठाणे असा आहे. अर्ज पोहचण्याची शेवटची तारीख ३० जुलै २०१९ आहे.
PDF

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *